...

Category Archives: Lösull Projekt

Planering och förberedelse
Bedömning: Det första steget innefattar en bedömning av området som ska isoleras, såsom vindar, väggar eller kryputrymmen, för att bestämma isoleringsbehoven och den bästa typen av lösullsmaterial att använda, såsom cellulosa, glasull eller stenull.
Mätning: Exakta mätningar tas för att beräkna mängden isoleringsmaterial som krävs för att uppnå det önskade R-värdet, som är ett mått på termiskt motstånd.
Installationsprocess
Utrustningsinstallation: Specialiserade blåsmaskiner ställs in, och lösullsisoleringsmaterialet förbereds för installation. Utrustningen är vanligtvis monterad på en lastbil och ansluten till en slang som möjliggör enkel applicering av materialet till de riktade områdena.
Applicering: Lösullsisoleringen blåses på plats, fyller håligheter, glapp och utrymmen grundligt. Denna process kräver skickliga tekniker för att säkerställa jämn täckning och optimal densitet av isoleringsmaterialet.
Kvalitetskontroll: Efter installationen genomförs en noggrann inspektion för att säkerställa att isoleringen är jämnt fördelad och att det inte finns några glapp eller håligheter som är oisolerade.
Fördelar och överväganden
Energieffektivitet: Korrekt installerad lösullsisolering kan avsevärt förbättra en byggnads energieffektivitet genom att minska värmeförlusten på vintern och värmeintaget på sommaren.
Akustisk förbättring: Förutom termisk isolering ger lösullsmaterial också utmärkt akustisk isolering, vilket minskar ljudöverföringen mellan rum och från externa källor.
Miljöpåverkan: Beroende på det valda materialet (t.ex. är cellulosa ofta gjord av återvunnet papper) kan lösullsisolering vara ett miljövänligt alternativ.
Anpassning: Lösullsisolering kan skräddarsys för att passa olika utrymmen och former, vilket gör det till ett mångsidigt alternativ för både nybyggnation och renoveringsprojekt.
Efter installationen
Städning: Efter installationen städas arbetsområdet för att ta bort eventuella återstående isoleringsmaterial, och all utrustning tas bort från platsen.
Slutlig inspektion: En slutlig inspektion kan genomföras för att säkerställa kvaliteten på arbetet och att projektet uppfyller byggnormer och standarder.
Varje projekt med lösullsisolering är unikt, och de specifika detaljerna kan variera beroende på byggnadens krav, det valda isoleringsmaterialet och andra faktorer såsom lokala klimatförhållanden och miljöregleringar.

Lösull vägg och tak Skellefteå

Robert Marklund Bygg AB har byggt en maskinhall i Skellefteå som vi har varit och isolerat färdigt idag. Vi har isolerat både väggarna och taket. Våran ångbroms från ICELL är ett alternativ vid lösullning med cellulosaisolering, se nedan. Lösull Hunton Träfiber Ryggåstak 205 kvm 500 mmVägg 197 kvm 300 kvm Kontakta Robert Marklund Bygg AB […]